Панацея 2008

Лицензирана служба по трудова медицина - оценка на риска на работните места, консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактич Прочетете повече

Оптика

В оптиката се извършва продажба на готови корекционни, слънчеви и предпазни очила. Изработва и ремонтира всички видове очила - бифокални, прогресивни и обикновени. Работи с минерални и органични стъкл Прочетете повече